August - September 2014

30.09.2014

Nizhnekamsky Branch

Construction of asphalt-concrete layer on the pavements on site “Reconstruction of road network of regional centers of city Nizhnekamsk in Nizhnekamsky district of the Republic of Tatarstan”. (Pervoprokhodtsev str.)

29.09.2014

Nizhnekamsky Branch

Works are finished on site “Reconstruction of auto road “Sheremetyevka-Karmaly-Kulmaksa in Nizhnekamsky district of the Republic of Tatarstan”.

25.09.2014

Chelninsky Branch

Works are finished on site “Reconstruction of auto road “M-7 “Volga” – Naberezhnye Chelny – Vodozabor – settlement Noviy” in Tukayevsky district of the Republic of Tatarstan”.

24.09.2014

Menzelinsky Branch

Construction of the base course using miх-in-place (sand and gravel mix+cement) method is finished on site “Reconstruction of auto road “Verkhniy Tabyn- Togashevo” in Musliumovsky district of the Republic of Tatarstan”.

24.09.2014

Nizhnekamsky Branch

Construction of asphalt-concrete upper layer on site “Reconstruction of road network of regional centers of city Nizhnekamsk in Nizhnekamsky district of the Republic of Tatarstan”. (Pervoprokhodtsev str.)

22.09.2014

Chelninsky Branch

Construction of pavement layers is going on on site “Reconstruction of auto road Naberezhnye Chelny – Sarmanovo, part 6.5 km – 13 km” in Tukayevsky district of the Republic of Tatarstan”.

22.09.2014

Apastovsky Branch

Protective works on site “Reconstruction of auto road “Kazan-Ulyanovsk – Staroye Baryshevo – Kamskoye Ustiye – Klyancheevo in Kamsko-Ustiyinsky district of the Republic of Tatarstan”.

19.09.2014

Mamadyshsky Branch

Construction of asphalt-concrete layer is finished on site “Reconstruction of auto road M-7 “Volga” – Kutlu-Bukash – Rybnaya Sloboda, km 34+309 – km 38+185 in Rybno-Slobodsky district of the Republic of Tatarstan”.

19.09.2014

Apastovsky Branch

Works are being finished on site “Reconstruction of auto road “Drive to quay “Tetiushi” in Tetiushsky district of the Republic of Tatarstan”.

18.09.2014

Mamadyshsky Branch

Construction of asphalt-concrete layer is finished on site “Reconstruction of auto road Bolshiye Nyrsy –Karabayan –Tyamti in Tulyachinsky district of the Republic of Tatarstan”.

18.09.2014

Aksubaevsky Branch

Works are going on on site “Reconstruction of auto road Aksubayevo-Fedorovka-Novoye Ibraykino in Aksubayevsky district of the Republic of Tatarstan”.

18.09.2014

Nizhnekamsky Branch

Construction of the bedding course of on site “Reconstruction of the auto road “Chistopol-Nizhnekamsk”, part km 24-km26 with a bridge across Tolkishka river in Chistopolsky district of the Republic of Tatarstan”.

18.09.2014

Аrsky Branch

Preparation of road bedding and construction of asphalt carpet and binder, along with works on ramps are being finished on site "Reconstruction of the auto road Bolshaya Atnya - Tashkichu, km 14+150 - km 19+995 in Arsky district of the Republic of Tatarstan".

16.09.2014

Sabinsky Branch

Construction of the macadam foundation bed and asphaltic base course on site “reconstruction of the auto road “Mamadysh – Tiulyachi”-Yelyshevo-Nizhniye Shitsy in Sabinsky district of the Republic of Tatarstan”.

10.09.2014

Apastovsky Branch

The works are in progress on site “Reconstruction of the auto road Kazan-Ulyanovsk – Staroye Baryshevo – Kamskoye Ustiye” – Klyancheevo in Kamsko-Ustiyinsky district of the Republic of Tatarstan”.

09.09.2014

Apastovsky Branch

Construction of road mat is finished on site “Drive to quay Tetiushi in Tetiushsky district of the Republic of Tatarstan”.

04.09.2014

Mamadyshsky Branch

Construction of asphalt-concrete layer on site “Reconstruction of the auto road Bolshiye Nyrsi – Karabayan – Tyamti in Tulyachinsky district of the Republic of Tatarstan”.

03.09.2014

Aksubaevsky Branch

Excavations are going on on site “Reconstruction of the auto road Aksubayevo – Fedorovka – Novoye Inraykino in Aksubayevsky district of the Republic of Tatarstan”.

01.09.2014

Chelninsky Branch

Construction of the M-800 macadam-and-sand mix coating on site “Normalization of the road network of inhabited localities in Tukayevsky district of the Republic of Tatarstan, settlement Sosnovyi Bor, Magistralnaya street”.

31.08.2014

Apastovsky Branch

The ЩМА-5 macadam layer 2 cm thick had been laid on site “Drive to settlement Murali in Kaibitsky district of the Republic of Tatarstan”.

30.08.2014

Apastovsky Branch

Macadam-and-sand layer had been constructed and slopes were graded on site “Drive to settlement Udelnoye Nechasovo in Tetiushsky district of the Republic of Tatarstan”.

27.08.2014

Nizhnekamsky Branch

Final stage of reconstruction of the auto road “Naberezhnye Chelny – Zayinsk – Almetyevsk”, km 0+000 – km 13+146 in Tukayevsky district of the Republic of Tatarstan”.

25.08.2014

Menzelinsky Branch

Construction of the 15-grade macadam-and-sand upper layer on site “Menzelinsk – Russkiy Karan – Togashevo” – Kuzembetyevo in Menzelinsky district of the Republic of Tatarstan”.

23.08.2014

Aksubaevsky Branch

Ground works are being conducted on site “Reconstruction of the auto road Aksubayevo-Fedorovka-Novoye Ibraikino in Aksubayevsky district of the Republic of Tatarstan”.

21.08.2014

Suburban Branch

Construction of the enriched sand and gravel mix bottom course on site “Reconstruction of the auto road Kornoukhovo – Novaya Yrga – Shetnevo – Tulushi, part Kornoukhovo – Novaya Yrga (1st stage) in Rybno-Slobodsky district of the Republic of Tatarstan”.

18.08.2014

Mamadyshsky Branch

Construction of the artificial constructions and earth bed is finished on the auto road “Bolshiye Nyrsi – Karbayan – Tyamti” 6.9 km long with drive to settlement N. Karbayan 0.71 km long.

11.08.2014

Nizhnekamsky Branch

Reconstruction of the auto road “Naberezhnye Chelny – Zayinsk – Almetyevsk”, km 0+000 – km 13+146 in Tukayevsky district of the Republic of Tatarstan is going on.

07.08.2014

Menzelinsky Branch

Reconstruction of the auto road M-7 “Volga” – Novyi Melken in Menzelinsky district of the Republic of Tatarstan. Construction of artificial constructions and enriched sand and gravel mix bottom course, construction of the bottom course using method of stabilization with enriched sand and gravel mix and cement.

07.08.2014

Menzelinsky Branch

Construction of bottom course on site “Reconstruction of the auto road M-7 “Volga”- Stary Irkenyash – Tatarskaya Mushuga in Menzelinsky district of the Republic of Tatarstan, drive to inhabited locality Stary Irkenyash.

06.08.2014

Menzelinsky Branch

Reconstruction of the auto road “Staroye Kurmashevo – Shabizbash – Kyr-Kayentiuba” in Aktanyshsky district of the Republic of Tatarstan. Stabilization with lime and construction of surface layer of macadam and sand mix.

06.08.2014

Menzelinsky Branch

Construction of artificial constructions on the auto road “Verkhniy Tabyn – Togashevo” in Musliumovsky district of the Republic of Tatarstan.

06.08.2014

Aksubaevsky Branch

Reconstruction of the road network in urban type settlement Aksubayevo (Severnaya str.) is finished.

06.08.2014

Chelninsky Branch

Soil is being stabilized with lime, macadam and sand base course is being constructed and high-porous asphalt-concrete M-1 basement upper layer is being laid on site “Reconstruction of the auto road Naberezhnye Chelny – Sarmanovo, part km 6.5 – km 13 in Tukayevsky district of the Republic of Tatarstan”.

05.08.2014

Apastovsky Branch

Construction of the ЩМА-15 asphalt-concrete upper layer on the auto road Ulanovo-Karatun-B. Kaybitsy on part “Settlement Biyabash-Russkoye Ebalakovo” in Kaibitsky district of the Republic of Tatarstan.

05.08.2014

Apastovsky Branch

Reconstruction of the road network in settlement Shemyakino.

04.08.2014

Mamadyshsky Branch

Construction of the asphalt-concrete upper and bottom layers on the auto road Ishkeyevo – Nizhniy Takanysh is finished.

04.08.2014

Nizhnekamsky Branch

Construction of the asphalt-concrete pavement on site “Reconstruction of the road network of the regional centers in city Nizhnekamsk, Nizhnekamsky district of the Republic of Tatarstan” (Mira str.)

01.08.2014

Aksubaevsky Branch

Ground works are being done on the auto road Aksubayevo-Fedorovka-Novoye Ibraykino.

01.08.2014

Аrsky Branch

Construction of the asphalt-concrete pavement is finished on site “Reconstruction of the auto road “Kazan – Malmyzh”, km 26+765 – km 32+560 in Vysokogorsky district of the Republic of Tatarstan”.